Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa i konkurs "Nauka to Wolność" w Tokio - zgłoszenia

Ambasada RP w Tokio, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, planuje zorganizować w gmachu ambasady wystawę „Nauka to Wolność”, prezentującą najważniejsze osiągnięcia polskich uczonych z ostatnich lat. Podczas jej uroczystego otwarcia, które odbędzie się w pierwszej połowie marca br., planuje się zapoznanie japońskiej publiczności nie tylko z osiągnięciami prezentowanymi na wystawie, lecz także z dokonaniami młodych naukowców z Polski. Organizatorzy wychodzą z propozycją konkursu, mającego wyłonić najciekawszy projekt młodego polskiego naukowca, którym może być także student lub doktorant.
Konkurs  będzie polegał na przedstawieniu projektów badawczych i wynalazków podczas uroczystego otwarcia wystawy, w formie ok. 5-minutowych nagrań wideo, prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez  młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu, jak i zakres osiągnięcia/wynalazku organizatorzy pozostawiają w gestii uczestników, przy czym preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane nagrania zostaną pokazane zebranej publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na przyjazd do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada pokryje zarówno koszty przelotu z Polski i zakwaterowania, jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu.

Osoby zainteresowane konkursem są proszone o nadesłanie do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym projekt, w języku angielskim według ustalonego wzoru.

Data wydarzenia: 
28. luty 2018 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.