Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wypłata świadczeń pomocy materialnej

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, 15 marca nastąpi wypłata dodatków mieszkaniowych za luty, zapomóg oraz przyznanych w lutym, a dotąd niewypłaconych stypendiów socjalnych i specjalnych. Przypominamy, że następna wypłata świadczeń przyznanych zarówno na semestr letni, jak i na rok akademicki jest przewidziana na kwiecień (z wyrównaniem za marzec), po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa i dokonaniu ustaleń stypendialnych na nowy semestr.

Data wydarzenia: 
15. marzec 2019 (Cały dzień)

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.