Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WPiA - sympozjum o służbach specjalnych

„Służby specjalne i działania specjalne organów państwa w dobie zagrożenia współczesną przestępczością kryminalną” to temat sympozjum naukowo-szkoleniowego, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (aula nr 8).

Celem spotkania jest prezentacja wyników badań naukowych przez przedstawicieli nauk penalnych oraz praktyków reprezentujących prokuraturę, policję, straż graniczną oraz służby i wojska specjalne Rzeczpospolitej Polskiej. Tematem przewodnim jest problem funkcjonowania służb specjalnych i zasad sprawowania nadzoru prokuratorskiego nad czynnościami identyfikowanymi jako „działania specjalne”. Na sympozjum złożą się dwie sesje, z których jedna zostanie poświęcona w pełni zagadnieniom nadzoru prokuratorskiego nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz czynnościami prowadzonymi z użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Obrady poprzedzi wykład będący analizą wzajemnych wpływów metodyki działania służb specjalnych na kulturę popularną oraz postaci literackich i filmowych na kształtowanie się społecznego sposobu postrzegania działań specjalnych organów państwa.

Spotkanie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica oraz Studenckimi Kołami Naukowymi: Prawa Karnego i Prawa Medycznego. Jest to kolejne przedsięwzięcie mające na celu podtrzymanie efektów projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” realizowanego w latach 2014–2016 przez Wydział Prawa i Administracji UŚ w ramach specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl

Grafika promująca sympozjum

Data wydarzenia: 
23. kwiecień 2018 - 10:00 - 15:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.