Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

W środę 11 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie województwa śląskiego. Punkty te prowadzą  samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe, a ich celem jest kompleksowa pomoc osobom, które stały się ofiarami przestępstw, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną, jak i materialną.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów.

W ramach przygotowania do wolontariatu przewidziane są dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz zaproszonych prelegentów. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa dla studentów, którzy pragną zaangażować się w wolontariat. Osoby te proszone są również o wypełnienie i przesłanie podpisanego własnoręcznie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)

Zapisy prowadzone są do 10 stycznia telefonicznie pod numerami: 32 359 19 82 lub 32 359 20 32.

Organizatorami akcji są Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz członkowie Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działającego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Data wydarzenia: 
11. styczeń 2017 - 10:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.