facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiola Friedrich

Wiola Friedrich

 

Doktorantka IV roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Ukończyła również prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (2015). Autorka lub współautorka 8 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych oraz 2 rozdziałów książkowych. Prowadziła autorskie badania dotyczące uwarunkowań skuteczności kary pozbawienia wolności. Była wykonawcą oraz stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej”. Prowadziła również badania w grancie NCN pt. „Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu” oraz w innym zespołowym projekcie pt. „Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society”. Wystąpiła na 5 konferencjach ogólnopolskich, 5 zagranicznych konferencjach naukowych, m.in. w Belgii, Francji i Niemczech oraz na 5 międzynarodowych konferencjach zorganizowanych w Polsce. Była recenzentką w The Psychology Law Evidence Database, współpracuje z Aresztem Śledczym w Katowicach oraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja. Wśród swoich pasji wymienia fotografię, grę na gitarze, spacery i literaturę piękną.

 

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.