Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Weronika Dragan

  • Doktorantka III roku w zakresie nauk o Ziemi
  • Autorka i współautorka 16 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych m.in. w Pracach Geograficznych, Studiach Miejskich, Historyce. Studiach Metodologicznych oraz 12 innych recenzowanych publikacji
  • Jej książka „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013” przy ewaluacji jednostki za 2016 r. została zgłoszona do wyróżnienia
  • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Ewolucja układów przestrzennych miast w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych”
  • Wzięła czynny udział w 19 konferencjach naukowych
  • Do jej osiągnięć należą również nagrody uzyskane w konkursach ogólnopolskich i regionalnych, wdrożenie koncepcji zagospodarowania Placu Niepodległości w Rudzie Śląskiej (projekt zespołowy), a także współpraca z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie w projektach rewitalizacyjnych i innych
  • Jej zainteresowania pozanaukowe to sport, podróże, fotografia

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.