Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej

zapraszają studentów do zgłaszania się na:

VI Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

 

12 kwietnia 2016, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin, sala C-1030 (Aula Muzykologii), godz. 14.00

Regulamin konkursu:

 

 1. W konkursie mogą brać udział studencipolskich uczelni.Zgłoszenieudziału w konkursie należy przesłać do 4 kwietnia na adres e-mail: konkurs.oratorski@gmail.com

 2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy podać także autora i tytuł wybranego utworu literackiego, w przypadku kategorii biblijnej określić który fragment Pisma Świętego zostaje wybrany do interpretacji).

 3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 1. artystycznej, 2.retorycznej,3.interpretacji tekstu biblijnego i4. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

 4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. zapoznać się wcześniej (od 5 kwietnia) z przygotowanymi przez organizatorów hasłami tematycznymi i po wylosowaniu w trakcie konkursu konkretnego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej)., 4. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).

 5. Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.

 6. Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 5 minut.

 7. Oceniany będzie:

 8. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)

 9. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy.

 10. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także realizacja inwencyjna zagadnienia, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu

 12. W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 12 kwietnia 2016, godz. 10.00).

 

Data wydarzenia: 
4. kwiecień 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.