Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczelniana Temida

Studia to czas, w którym wolno wiele, ale nie wolno wszystkiego - bycie studentem zobowiązuje. Pamiętaj: rozpoczynając swoją przygodę z uczelnią, złożyłeś ślubowanie. Przyrzekłeś w nim odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej wspólnoty, szanować prawa i obyczaje akademickie, dbać o godność własną i dobre imię Uniwersytetu. To nie są puste słowa, za łamanie przepisów i złe zachowanie odpowiesz przed komisją dyscyplinarną! Ma onado dyspozycji szereg kar, począwszy od upomnienia aż do wydalenia z uczelni. Kiedy dopuścisz się aktu przemocy, stalkingu (także w internecie), dyskryminacji, kradzieży lub wandalizmu, popełnisz plagiat w jakiejkolwiek pracy czy utworze, sfałszujesz ocenę lub podpis w indeksie, legitymację, zaświadczenie lekarskie albo dokument stypendialny – spodziewaj się pożegnania z uczelnią, a oprócz tego spotkania z prokuratorem i sądem. Musisz też pamiętać, że poważne przykrości mogą spotkać cię także za czyny niegodne studenta, np. awantury, niewłaściwe traktowanie innych osób albo pojawienie się na uczelni pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy.

Wszystko to brzmi groźnie, bo może być groźne dla ciebie. Ale jest i dobra wiadomość: odpowiedzialność dyscyplinarna wcale nie musi cię spotkać. Wystarczy tylko studiować uczciwie i zachowywać się przyzwoicie.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.