facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Transformacja-Kultura-Struktura"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla, Fundacją Gerhart-Hauptmann-Haus oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i Referatem ds. Kultury dla Górnego Śląska organizują polsko-niemiecki projekt wymiany młodzieży, pod nazwą „Transformacja-Kultura-Struktura”, który odbędzie się od 30 września do 6 października w Zabrzu. Ma on na celu przybliżyć uczestnikom tematykę transformacji i dziedzictwa przemysłowego na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Ruhry, za pomocą warsztatów, debat oraz wycieczek w miejsca będące przykładami udanych zmian środowiskowych i energetycznych.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://haus.pl/aktualnosci-1450.html  

oraz  na profilu FB https://www.facebook.com/341803579195956/posts/1887414961301469/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.