Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

studenci

Wydziałowe Dni Pierwszaka oraz Powitalny Pakiet Pierwszaka

Wydziałowe Dni Pierwszaka oraz Powitalny Pakiet Pierwszaka

Campus Studencki

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego do wzięcia udziału w Campusie Studenckim!

Jest to świetna okazja, aby dowiedzieć się czegoś na temat:

Sprawozania z działalności organizacji studenckich - 20 wrzesień!

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje studenckie oraz organy samorządu.

W tym samym terminie  można składać wnioski o dofinansowanie z zakresu działalności studenckiej (preliminarzy działalności w przypadku organów samorządu).

Dokumenty, które musi złożyć każda organizacja studencka (bez względu na to czy ubiega się o dofinansowanie):

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie możesz otrzymać dopiero po ukończeniu I roku studiów, o ile uzyskasz odpowiednio wysoką średnią ocen (nie niższą od 4,00) i jednocześnie zmieścisz si

Pomoc materialna (wszystko)

KTO CZYTA NIE BŁĄDZI!
STYPENDIA I AKADEMIKI NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Uczelniane organizacje studenckie

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH, KÓŁ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH (1986-2009 r.)
Wniosek rejestracyjny organizacji studenckiej