Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

Dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Biuro Karier organizuje warsztaty „Speak to Succeed – Public Speaking and Building Professional Relationships”. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie elementy składają się na poprawną prezentację, jak pokonać stres związany z przemówieniami publicznymi oraz jak komunikować się w miejscu pracy. Omówione zostaną także poszczególne aspekty wyróżniające dobrą prezentację: ton i szybkość wypowiedzi, słownictwo, język ciała, przejrzystość i zwięzłość przekazu.

Szczegółowy opis szkolenia (pdf, 470 kB)

Warsztaty odbędą się 27 lutego 2019 roku w godz. 10.00–14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133). Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną: formularze.us.edu.pl

Data wydarzenia: 
27. luty 2019 - 10:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.