Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu stalkingu

Możliwości komunikacyjne nowych mediów są wykorzystywane do usprawnienia wielu procesów związanych ze studiowaniem, jednak zdarzają się także przypadki rażących nadużyć. Zagadnienia bezpiecznego korzystania z sieci, jak również praw i obowiązków związanych z poszanowaniem godności osobistej stają się więc kwestią bardzo istotną z perspektywy harmonijnego współistnienia na uczelni studentów, wykładowców i pracowników administracji.

Zachęcamy studentów do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu stalkingu, które odbędzie się:

  • 11  grudnia 2019 r. (9:40 do 13:40) – ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka;
  • 12 grudnia 2019 r. ( 9:40 do 13:40) – ul. Grażyńskiego 53, aula im. prof. Józefa Pietera.

Program szkolenia obejmuje:

  • wprowadzenie – czym jest stalking, skala zjawiska, kto należy do grupy ryzyka, profil sprawcy;
  • uporczywe nękanie w polskim kodeksie karnym – formy stalkingu, kiedy nękanie jest uporczywe, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem prywatności i poczuciem zagrożenia;
  • dowody na uporczywe nękanie – na co zwrócić uwagę, jak je gromadzić,
    co przekazywać policji i prokuraturze, świadkowie;
  • postępowanie przygotowawcze – gdzie zgłosić nękanie, prawa pokrzywdzonych, praktyczne aspekty kontaktów z policją i prokuraturą;
  • postępowanie ze stalkerem – praktyczne porady dla ofiar.
Data wydarzenia: 
11. grudzień 2019 - 9:40 - 12. grudzień 2019 - 13:40

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.