Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu obsługi dronów

 
Fragment plakatu promującego szkolenie

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Społecznych UŚ organizują szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów), przygotowujące do egzaminu organizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji, niezbędnego m.in. do komercyjnego wykorzystania dronów.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników, a także do osób niezwiązanych z Uniwersytetem Śląskim. Kurs poprowadzą certyfikowani instruktorzy, obejmie on 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 10 godzin lotów, w tym lotów na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia VLOS (z zakresu lotów w zasięgu wzroku) możliwe jest odbycie kursu BVLOS (z zakresu lotów poza zasięgiem wzroku), które ułatwia znalezienie pracy w służbach mundurowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o rejestrację
za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://student.us.edu.pl/kurs-na-operatora-drona. Rejestracja nie jest niezbędna, ale ze względu na duże zainteresowanie kursem osoby, które prześlą zgłoszenie z użyciem formularza, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa.

plakat promujący szkolenie z obsługi dronów

 

Data wydarzenia: 
20. kwiecień 2017 - 11:00

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.