Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie "Stan bezpieczeństwa pieniędzy w Twojej firmie"

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości organizują szkolenie poświęcone bezpieczeństwu finansowemu firmy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w biurze AIP przy Uniwersytecie Śląskim (ul. Bankowa 14, Katowice, sala 415).

Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

  • negatywny wpływ masowego druku pustego pieniądza przez banki centralne na prywatne (firmowe i osobiste) rezerwy gotówkowe,
  • metody zabezpieczenia majątku firmy przed ukrytym podatkiem – inflacją,
  • zagrożenia dla właścicieli lokat bankowych wynikające z nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
     

Zapisy prowadzone są na stronie: stanbezpieczenstwa.evenea.pl.

Szkolenie poprowadzi Robert Klimek – magister ekonomii, agent firmy inwestycyjnej, mówca. Posiada szczegółową wiedzę na temat mechanizmów finansowych potwierdzoną wieloma certyfikatami i dyplomami.

Plakat z informacjami na temat szkolenia

Data wydarzenia: 
9. styczeń 2017 - 17:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.