Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. "Ogranicza cię jedynie wyobraźnia"

logo Biura Karier UŚ

Biuro Karier UŚ w ramach Akademii Rozwoju Kariery organizuje szkolenie pt. „Ogranicza cię jedynie wyobraźnia – o roli przekonań w podejmowaniu decyzji”. Kurs odbędzie się 25 września 2019 roku o godz. 9.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 133).

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się między innymi:

  • jak przebiega proces podejmowania decyzji,
  • jak przekonania wpływają na nasze wybory,
  • dlaczego wykazujemy skłonność do potwierdzania naszych przekonań,
  • czym jest paradoks wyboru i zjawisko żalu podecyzyjnego.
     

Szkolenie, które poprowadzi Ewelina Kaleta – doradca zawodowy z Biura Karier UŚ, skierowane jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Biura Karier UŚ.

Data wydarzenia: 
25. wrzesień 2019 - 9:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.