facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Szkolenia "Forum dydaktyki - szkoła w praktyce"

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" zaprasza studentów różnych kierunków i specjalności do udziału w nowym przedsięwzięciu pod nazwą "Forum dydaktyki - szkoła w praktyce". Uczestnicy będą mieli okazję do udziału w warsztatach, przybliżających praktykę pracy w szkole, w tym zagadnienia pracy z uczniami i rodzicami oraz najnowsze aspekty prawne. 

Szkolenia odbędą się 1 marca br. w siedzibie "WOM" w Katowicach, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 (Koszutka). Udział w nich jest nieodpłatny, a zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę http://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=75549/Forum_Dydaktyki-_szkola_w_praktyce.

Terminy rejestracji na poszczególne zajęcia są zróżnicowane i upływają 25 lutego w godzinach wieczornych lub 26 lutego rano.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.