facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia w semestrze zimowym 2016/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że 26 października 2016 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 935,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio, przy dochodach:
od 0,00 zł do 200,00 zł  -  1.000,00 zł
od 200,01zł  do 400,00 zł - 850,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 650,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 450,00 zł 
od 800,01 zł do 935,00 zł - 250,00 zł  

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich UŚ wynosi odpowiednio:
- DS w Katowicach i Sosnowcu – 369,00 zł miesięcznie tj. 12,30 zł na dobę,
- DS w Cieszynie – 267,00 zł miesięcznie tj. 8,90 zł na dobę,
b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł
 

Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 640 zł.

Liczba uprawnionych: 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi: 935,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego ,uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, wynosi odpowiednio:
- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     1.000,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 900,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 800,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 700,00 zł
od 800,01zł do 895,00 zł – 600,00 zł
od 895,01 zł do 935,00 zł – 200,00 zł
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
- DS. w Katowicach i Sosnowcu – 369,00 zł miesięcznie /12,30 zł na dobę,
- DS. w Cieszynie – 267,00 zł miesięcznie/8,90 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie /2,60 zł na dobę

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł


Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

Stypendium dla najlepszego doktoranta wynosi 1100 zł.

Liczbę uprawnionych 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki .

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik nastąpi w terminie 28 listopada br.
  • W roku ak. 2016/2017 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 2.450,00 zł. W związku z tym łączna wysokość stypendium socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 2.205,00 zł.

 

Przeczytaj także "Stypendia: jak, gdzie, kiedy"

 

.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.