Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia w marcu i kwietniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższa wypłaty przyznawanych przez uczelnię świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostanie zrealizowana 16 marca. Wypłata ta obejmie wyłącznie dodatki mieszkaniowe za luty, zapomogi oraz te stypendia socjalne i specjalne, które nie mogły być wypłacone w lutym, z uwagi na termin złożenia wniosków.

Następna, pełna wypłata stypendiów będzie miała miejsce w kwietniu, z wyrównaniem za marzec.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.