Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia DAAD - spotkanie konsultacyjne

trzy studentki siedzące przy stoliku i czytające folder

9 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 133) rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2018/2019 i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech (np. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia), na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

Data wydarzenia: 
9. listopad 2017 - 14:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.