facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Sprawozdania oraz wnioski z działalności studenckiej- 22.01.2018 r.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o zbliżającym się terminie  składania sprawozdań merytorycznych oraz rozliczeń finansowych z wydatkowanych środków finansowych przyznanych na ostatni okres rozliczeniowy, a także wniosków na dofinansowanie działalności studenckiej.

Aktualne wnioski i sprawozdania składa się na formularzach przygotowanych przez Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, w wersji papierowej do 22 stycznia
(poniedziałek)
.  Dokumenty można umieszczać w specjalnym pojemniku znajdującym się w Studenckiej Strefie Aktywności na parterze rektoratu (ul. Bankowa 12, Katowice). 
Wzory formularzy znajdują się na stronie  http://www.studenci.us.edu.pl/?page_id=509.

Zachęcamy do zapoznania się z  regulaminem podziału środków na działalność studencką, przygotowanym przez URSS.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.