facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sonia Kotowicz

Sonia Kotowicz

Doktorantka III roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Jako swoje największe osiągnięcie wymienia otrzymanie fotoluminescencyjnych związków organicznych o możliwościach aplikacyjnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych. W swoim dorobku publikacyjnym posiada 16 artykułów naukowych publikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentowała wyniki swoich badań na kilku konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wśród swoich zainteresowań wymienia projektowanie oraz budowę organicznych ogniw fotowoltaicznych i diod elektroluminescencyjnych, a także historię rodzinnego regionu (zwłaszcza, gdy można poznawać ją podczas wycieczek rowerowych). Gra na gitarze.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.