Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program "L'Oreal Polska "Dla Kobiet i Nauki"

Do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Kobiety, prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. W programie mogą brać udział kandydatki mieszkające w Polsce, które w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25 roku życia – w przypadku magistrantek, 35 roku życia – w przypadku doktorantek oraz 40 roku życia – w przypadku habilitantek.

Od maja do lipca br. roku zostanie przeprowadzona ewaluacja. W pierwszej kolejności w zaangażują się w nią laureatki poprzednich edycji. W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap, w którym najlepsze prace zostaną przesłane do 16 członków Jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jury na przełomie lipca i sierpnia finalnie wyróżni 6 kobiet, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 17. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, planowanej na październik.

Data wydarzenia: 
30. kwiecień 2017 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.