Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porady prawne

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta został powołany przez władze Uniwersytetu Śląskiego do udzielania bezpośredniej pomocy studentom i doktorantom naszej uczelni w zakresie dotyczących ich przepisów. Jeżeli masz jakikolwiek problem związany z regulaminem studiów, zaliczeniem sesji, otrzymaniem pomocy materialnej lub też uważasz, że Twoje prawa na uczelni są naruszane – zwróć się o pomoc do Rzecznika Prawa Studenta i Doktoranta!

Kontakt z Rzecznikiem:

Anna Samborowska
e-mail: rps@us.edu.pl
tel.: 504 397 393

Dyżury odbywają się na parterze rektoratu przy ul. Bankowej 12, w Studenckiej Strefie Aktywności, pok. 123, we wtorki w godz. 17.00-18.00.

Strona Rzecznika http://rps.us.edu.pl/


Studencka Poradnia Prawna to organizacja zrzeszająca studentów prawa, dla których prawo to nie tylko zbiór ustaw i kodeksów, lecz przede wszystkim ludzie i ich konkretne problemy. Poradnia ma status koła naukowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Studencka Poradnia Prawna udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym, a także niedochodowym organizacjom społecznym. Porada prawna udzielana jest przez studenta, po uprzednim uzgodnieniu jej treści z opiekunem naukowym.

Nie udziela się porad:

  • ustnych
  • telefonicznych
  • przedsiębiorcom
  • osobom, których sprawy prowadzi adwokat lub radca prawny
  • w sprawach prawomocnie zakończonych

Więcej informacji na stronie Poradni www.spp.us.edu.pl.


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.