facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomoc materialna w semestrze zimowym 2017/2018

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia, że 25 października 2017 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 950,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     1000,00 zł
od 200,01zł  do 400,00 zł - 800,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 600,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł – 400,00 zł 
od 800,01 zł do 950,00 zł - 200,00 zł                                                                                                                                                     

 Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
- DS w Katowicach i Sosnowcu – 381,00 zł miesięcznie tj. 12,70 zł na dobę,
- DS w Cieszynie – 300,00 zł miesięcznie tj. 10,00 zł na dobę,
b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł
 

Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 700 zł.

Liczba uprawnionych 7% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 950,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:
- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     1100,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 900,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 700,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 500,00 zł
od 800,01 zł do 950,00 zł – 300,00 zł

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
- DS. w Katowicach i Sosnowcu – 381,00 zł miesięcznie /12,70 zł na dobę,
- DS. w Cieszynie – 300,00 zł miesięcznie/10,00 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie /2,60 zł na dobę

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł


Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

Stypendium dla najlepszego doktoranta wynosi 1200 zł.

Liczbę uprawnionych 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki .

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik nastąpi w terminie 28 listopada br.
  • W roku ak. 2017/2018 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2017 r. do czerwca 2018 r.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r.  najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 2450,00 zł. W związku z tym, zgodnie z § 5 ust 6 cyt. Regulaminu, łączna wysokość stypendium socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 2205,00 zł.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.