facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pomoc materialna w semestrze letnim 2016/2017

28 marca 2017 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego nie ulega zmianie i wynosi 935,00 zł.

 Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     900,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 800,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 600,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 400,00 zł

od 800,01 zł  do 935,00 zł - 200,00 zł

 Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
- DS w Katowicach i Sosnowcu – 369,00 zł miesięcznie tj. 12,30 zł na dobę,
- DS w Cieszynie – 267,00 zł miesięcznie tj. 8,90 zł na dobę,
b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł
 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego- 935,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:
- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     900,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 700,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 500,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 300,00 zł

od 800,01 zł do 935,00 zł - 200,00 zł
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
- DS. w Katowicach i Sosnowcu – 369,00 zł miesięcznie /12,30 zł na dobę,
- DS. w Cieszynie – 267,00 zł miesięcznie/8,90 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie /2,60 zł na dobę

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł


Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

 

Ponadto informujemy, iż wysokości stypendium rektora dla najlepszego studenta oraz stypendium dla najlepszego doktoranta w semestrze letnim wynoszą:

  • Wysokość miesięcznego stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 640 zł. przy ustalonych 6% uprawnionych
  • Wysokość miesięcznego stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 720 zł. przy ustalonych 8% uprawnionych

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za marzec nastąpi 25 kwietnia br.
  • W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca 2017 r.)
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
    2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych  świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2.450,00 zł. Zgodnie z § 5 ust. 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia tj. 2.205,00 zł.

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych (28.03.2017 r.)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.