facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2015/2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 października 2015 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów 

dr hab. prof UŚ Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów.

 


POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 895,00 zł.

 

 

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

 • dochód od 0,00 zł do 200,00 zł - 930,00 zł stypendium
 • dochód od 200,01zł  do 400,00 zł - 730,00 zł stypendium
 • dochód od 400,01 zł do 600,00 zł - 530,00 zł stypendium
 • dochód od 600,01 zł do 800,00 zł - 330,00 zł stypendium
 • dochód od 800,01 zł do 895,00 zł - 230,00 zł stypendium

 

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

 1. z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
  • DS w Katowicach i Sosnowcu – 351,00 zł miesięcznie tj. 11,70 zł na dobę,
  • DS w Cieszynie – 249,00 zł miesięcznie tj. 8,30 zł na dobę,
 2.  z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie tj. 2 zł na dobę

 

 

Wysokość zapomogi:

 1. przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
 2. podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

 

 

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

 • znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 450,00 zł
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 350,00 zł
 • lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 250,00 zł

 

 

Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 580 zł.

Liczba uprawnionych 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

 


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

 

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi: 895,00 zł.

 

 

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

 • dochód od 0,00 zł do 200,00 zł - 950,00 zł stypendium
 • dochód od 200,01 zł do 400,00 zł - 750,00 zł stypendium
 • dochód od 400,01 zł do 600,00 zł - 550,00 zł stypendium
 • dochód od 600,01 zł do 800,00 zł - 350,00 zł stypendium
 • dochód od 800,01zł do 895,00 zł – 250,00 zł stypendium

 

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

 1. z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
  • DS. w Katowicach i Sosnowcu – 351,00 zł miesięcznie /11,70 zł na dobę;
  • DS. w Cieszynie – 249,00 zł miesięcznie/8,30 zł na dobę;
 2. z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 60,00 zł miesięcznie /2,00 zł na dobę

 

 

Wysokość zapomogi wynosi:

 1. przyznawanej przez Dziekana – do 300,00 zł
 2. podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł

 

 

Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 450,00 zł
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 350,00 zł
 3. lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 250,00 zł

 

 

Stypendium dla najlepszego doktoranta wynosi: 700 zł.

Liczbę uprawnionych 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki

 


POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik nastąpi w terminie 27 listopada br.
 • W roku ak. 2015/2016 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2015 r. do czerwca 2016 r.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 2450,00 zł. W związku z tym, zgodnie z § 5 ust 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendium socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 2205,00 zł.

 

 

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych (28.10.2015 r.)

 

Dowiedz się więcej o wsparciu materialnym

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.