facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Polityka” - konkurs prac o historii PRL

Tygodnik „Polityka” ogłosił V edycję  konkursu im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii Polski w latach 1945-1989. W konkursie mogą brać udział prace napisane w języku polskim i obronione w bieżącym lub poprzednim roku akademickim. Prawo ich zgłaszania przysługuje promotorom, recenzentom, a także autorom, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora lub recenzenta.

Prace należy nadsyłać do 27 września br., rozstrzygnięcia dokona jury w składzie: Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jerzy Kochanowski, prof. Marcin Kula, prof. Wiesław Władyka, red. Marian Turski. Ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie listopada i grudnia. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł, jury może podzielić nagrodę pomiędzy autorów kilku najlepszych prac.

Szczegóły, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rakowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.