Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plany zajęć

Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których poszczególne wydziały publikują plany zajęć dydaktycznych. Z uwagi na przedłużoną rekrutację, część wydziałów będzie zamieszczać i aktualizować plany w późniejszych terminach. Prosimy o regularne odwiedzanie podanych adresów i, oczywiście, naszej strony www.student.us.edu.pl.

Wydział Artystyczny - http://wart.us.edu.pl

Instytut Muzyki - http://instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_17&sName=harmonogramy

Instytut Sztuki - http://instytutsztuki.us.edu.pl/harmonogram-zajec-20152016#

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji - http://weinoe.us.edu.pl/

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej - http://weinoe.us.edu.pl/ieiak/harmonogramy

Instytut Nauk o Edukacji - http://weinoe.us.edu.pl/lista2/harmonogramy%20INoE/instytut-nauk-o-edukacji

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://wbios.us.edu.pl/plany-zajec.html

Wydział Filologiczny - http://fil.us.edu.pl/index_student.php?s=plany_zajec

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach http://plan.ii.us.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - http://w3.mfc.us.edu.pl

Instytut Matematyki - http://math.us.edu.pl/krk/index.html

Instytut Fizyki - http://if.us.edu.pl/index.php/pl/dla-studenta/plany-zajec

Instytut Chemii - http://chemia.us.edu.pl/chemia/student/plany-zaj

Wydział Nauk o Ziemi - http://wnoz.us.edu.pl 

Wydział Nauk Społecznych - http://wns.us.edu.pl/pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii - http://server-2.pip.us.edu.pl/

Wydział Prawa i Administracji - http://wpia.us.edu.pl/studia/plany-zajec

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego - http://writv.us.edu.pl/kategoria/harmonogram-zajec

Wydział Teologiczny - http://wtl.us.edu.pl/news.php

 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.