facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Opłaty związane ze studiami

Droga Studentko i Drogi Studencie I roku studiów! Jeśli szukasz informacji dotyczącej m. in.: wpisu na studia, odbioru legitymacji i indeksu, przydziału do grup, harmonogramu zajęć bądź innych informacji, które dotyczą Cię bezpośrednio - skontaktuj się z DZIEKANATEM swojego wydziału. Tam uzyskasz wszelkie decyzje i potrzebne informacje.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.