Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mobilne Targi Kariery na WBiOŚ

Udział w mobilnych targach kariery, organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, daje studentom szansę poznania oczekiwań pracodawców, specyfiki procesu rekrutacji, a przede wszystkim zaprezentowania swojej kandydatury jako pracownika lub praktykanta. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) wydarzenie odbędzie się 21 marca 2019 roku.

Podczas „Szybkiego Szpilu” studenci będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami:

 

Mobilne Targi Kariery organizowane są w ramach projektu „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania mają charakter otwarty i odbywać będą się od godz. 9.00 do 14.00.

Plakat promujący mobile targi kariery (elementy: napisy „Szybki szpil” oraz nawy firm i instytucji uczestniczących w wydarzeniu)

Data wydarzenia: 
21. marzec 2019 - 9:00 - 14:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.