Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka

Aplikuj do Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka

Chcesz zmienić swoje życie, zdobyć nowe kompetencje i poznać inspirujących ludzi z całego świata?

Aplikuj na międzynarodowy Fellowship - Akademię Praw Człowieka Humanity in Action w Atlancie, Berlinie, Detroit lub Warszawie!

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego 2018 roku!

Międzynarodowe programy Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w danym kraju. W ramach programów podejmowane są dyskusje o prawach człowieka oraz prawach obywatelskich używając współczesnej oraz historycznej perspektywy. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów uczestnicy i uczestniczki nabywają praktycznych umiejętności liderskich.

Każda edycja programu jest niepowtarzalna. 

Według rankingów Human Rights Careers, ProFellowCollege Magazine HIA Fellowship jest uznany za jeden z najlepszych tego typu programów edukacyjnych do których należą jeszcze prestiżowe programy m.in. Komisji Fulbrighta, czy Uniwersytetu Princeton.

Warszawski program Akademii podejmie aktualne i najważniejsze problemy i wyzwania społeczno-kulturowe dotyczące i dotykające Polski. W programie poruszane są kwestie m.in. przedsiębiorczości społecznej, warunków na rzecz inicjowania zmiany i innowacji społecznych, tzw. „kryzysu migracyjnego”, wzrostu populizmu zagrażającego prawom człowieka, praw kobiet, osób LGBTQIA oraz innych marginalizowanych grup.

Pracując w międzynarodowych zespołach, pod mentorską opieką, uczestnicy/czki wypracują koncepcje jak korzystając z narzędzi m.in. społecznego biznesu, innowacyjnej edukacji i kampanii społecznych zapobiegać i reagować na niepokojące zjawiska.

Więcej informacji pod linkami:

http://uprzedzuprzedzenia.org/rekrutacja_akademia_praw_czlowieka_2018

https://www.humanityinaction.org/pages/97-call-for-applications

https://www.facebook.com/HIAPolska/videos/10155485239504069

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10155435621129069

https://twitter.com/HIApl/status/950328433669820417

https://www.instagram.com/p/Bdr_erRFnIL

Data wydarzenia: 
18. luty 2018 (Cały dzień)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.