facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Michał Pielka

Michał Pielka

Doktorant I roku informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Naukowiec, wynalazca i popularyzator nauki. Jego praca magisterska została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu ABB na najlepszą pracę dyplomową z 2017r. Jeszcze przed rozpoczęciem doktoratu rozpoczął realizację projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności+, który zakończył się sukcesem i był szeroko komentowany w mediach jako monitor snu dla noworodków. Ponad to zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Student wynalazca 2018” za dwa zgłoszenia patentowe. Komisja konkursowa doceniła projekt dwóch układów pozwalających monitorować: czynności oddechowe oraz częstotliwość i siłę oddechu (współtwórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Informatyki UŚ: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel). Jest współautorem czterech zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo dwa wzory przemysłowe, których jest głównym autorem zostały zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Poza pracą naukową udziela się społecznie oraz popularyzuje informatykę, elektronikę i inżynierię biomedyczną, czego wyrazem są liczne wywiady i prezentacje z jego udziałem. Jedną z jego pozanaukowych pasji jest tenis stołowy, a także fotografia, podróże i origami. To właśnie tej starojapońskiej sztuce zawdzięcza, jak sam przyznaje, cierpliwość i pokorę wobec materii, która jest podstawą w pracy laboratoryjnej.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.