Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mateusz Król

 • Doktorant IV roku filologii w zakresie literaturoznawstwa
 • Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Amnesty International Polska - podczas pierwszego roku studiów doktoranckich był działaczem zarządu Stowarzyszenia oraz jego prezesem, a następnie działał jako edukator prowadząc warsztaty dla uczniów śląskich liceów i szkół gimnazjalnych oraz warsztaty dla studentów
 • Członek Komisji programu Obywatele dla Demokracji w latach 2013-2014
 • pomysłodawca i organizator seria siedmiu warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”
 • Autor i współautor publikacji naukowych w punktowanych czasopismach oraz rozdziałów książkowych
 • Podczas studiów doktoranckich wystąpił na 15 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego od 2013 roku, przewodniczący Rady w kadencjach 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Dyscyplinarnej, członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencjach 2009-2020, członek Rady Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w kadencjach 2010-2020
 • Założyciel i przewodniczący, aktualnie opiekun Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich
 • Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma naukowego studencko-doktoranckiego ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Etrangeres, które w 2016 zostało wpisane na listę B MNiSW z 4 punktami
 • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia literaturę współczesną, Queer Studies, Gender Studies oraz działalność w organizacjach pozarządowych

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.