Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Maciej Marmola

 • Doktorant IV roku nauk o polityce
 • Pomysłodawca serii i reżyser (wraz z Kamilem Niesłonym) serii ośmiu krótkometrażowych filmów dokumentalnych „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich”
 • Reżyser i scenarzysta krótkometrażowego filmu dokumentalnego „Ratusz Orzegowski” oraz „Ku pamięci”
 • Pomysłodawca i główny organizator Interdyscyplinarnej Konferencja Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ "Konflikty-podziały-zagrożenia" (2016), Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kultura, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce” (2015)
 • Współorganizator Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne” (2015)
 • Zaangażowany w popularyzację nauki, prowadząc warsztaty i prelekcje
 • Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowych, wziął czynny udział w 12 konferencjach naukowych
 • Autor i współautor 12 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach książkowych
 • Współautor książki „Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza”, współredaktor trzech książek
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WNS UŚ przez trzy kadencje
 • Sekretarz redakcji czasopisma punktowanego Political Preferences (od X 2013, 9 pkt MNiSW)
 • Jego zainteresowania pozanaukowe to historia Śląska i sport, szczególnie piłka nożna i koszykówka

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.