facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Laureaci stypendiów Ministra

Miło nam donieść, że wśród tegorocznych zdobywców stypendiów, przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. Prestiżowym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 15 studentów i 3 doktorantów naszej uczelni. Poniżej publikujemy nazwiska naszych laureatów. Pełną informację o stypendiach i ich zdobywcach  można znaleźć na stronie MNSiW. O terminie wypłaty zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie.

Studenci:

Ilona Chylińska - filologia polska

Oleg Fedyk - indywidualne studia międzyobszarowe

Wojciech Glajcar - fizyka

Szymon Piotr Jakóbik - indywidualne studia międzyobszarowe

Michał Kamiński - fizyka

Martyna Kasperska - prawo

Magdalena Krawczyk - indywidualne studia międzyobszarowe

Aleksandra Krawiec - matematyka

Ryszard Kukulski - matematyka

Zuzanna Małyjurek - chemia

Łukasz Matusiak - pedagogika

Daniel Matuszczyk - chemia

Grzegorz Moś - matematyka

Marcin Musielak - chemia

Jagoda Rusińska - prawo

 

Uczestniczki studiów doktoranckich:

Katarzyna Gielecka-Grzemska - sztuki plastyczne

Justyna Stefańczyk - sztuki plastyczne

Agnieszka Włodarczyk - nauki biologiczne

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.