Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs na operatora drona

Uniwersytet Śląski umożliwia swoim studentom uczestnictwo w kursach przygotowujących do egzaminu państwowego na operatora drona. Kursy będą realizowane na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach o rejestrację z użyciem poniższego formularza.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

Osoby, które są zainteresowane realizacją kursu przygotowującego do egzaminu na operatora bezzałogowego statku powietrznego, proszone są o obecność w trakcie spotkania informacyjnego.

Spotkanie odbędzie się 20.04 o godz. 11.00 w sali 133 Studenckiej Strefy Aktywności w Rektoracie UŚ (parter).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach działalności Biura Wsparcia Studentów UŚ, w celach związanych z prowadzeniem szkoleń na operatora drona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do kontroli, zmiany i usunięcia moich danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zm.). W tym przypadku poinformuję o tym fakcie Biuro Wsparcia Studentów UŚ drogą mailową na adres: bws@us.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniami na operatora drona zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.