Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kuba Moczyróg

 • Student 2 roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
 • W latach 2012-2016 zaangażowany w pracach Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, m.in. członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WEiNoE UŚ w Cieszynie, przewodniczący WRSS WEiNoE UŚ w Cieszynie, a następnie wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ w Katowicach
 • W różnych okresach w ramach lat 2012-2016 członek Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Rady Instytutu Nauk o Edukacji, Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz licznych zespołów i komisji realizujących poszczególne przedsięwzięcia studenckie w tym m.in. prowadzenie przez studentów Klubu Studenckiego Panopticum w Cieszynie, Laur Studencki, Studencki Festiwal Nauki, Juwenalia Zagłębia
 • Współorganizator pierwszej edycji organizowanego do dziś festiwalu muzyki alternatywnej AlterFest (2012)
 • Jako główny organizator Festiwalu Kultury Studenckiej - Cieszynalia - edycje 2013, 2014, 2015 nadał tej imprezie wyższą rangę oraz nawiązał bliższą współpracę z miastem Cieszyn
 • Pomysłodawca i główny organizator Silesia Art & Science Festival (2014)
 • Pomysłodawca i koordynator Studenckiego Klubu Teatralnego (2013), trzech edycji Studenckiej Wigilijki w Cieszynie
 • Redaktor czasopisma Cieszyńskie Naukowe Forum Studentów (2013-2015)
 • Współautor wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożonego w ramach Działań Upowszechniających Naukę na projekt Śląski Studencki Festiwal Nauki 2016
 • Prezes Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej, z którą wcześniej od 2013 współpracował
 • Gra na gitarze i perkusji

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.