Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Krzysztof Broda

  • Doktorant II roku geologii
  • Współautor artykułów publikowanych w uznanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych
  • Otrzymał nagrodę Kapituły PolarKNOW "Incipere ausae" za pierwszą publikację w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports o Impact Factor powyżej 0,5
  • Kieruje autorskimi projektami naukowymi, m.in. „Paleontologia, tafonomia i środowisko sedymentacji dolnofameńskich osadów w kamieniołomie Kowala”
  • Prezentował wyniki swoich badań na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
  • Zdobył czarny pas w Yoshinkan Aikido oraz stopień instruktorski w Shinkendo, instruktor sztuk walki w International Shinkendo Federation od 2012

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.