Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kredyty studenckie

KREDYTY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Informacja na stronie MNiSW

Dochód do kredytu w roku ak. 2012/2013

Zarządzenia w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów do celów umarzania kredytów

- studenci

- doktoranci

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.