facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konkurs UOKiK na pracę magisterską

Do 31 października br. można wziąć udział w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską. Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących zagadnień:

- w zakresie ochrony konkurencji: praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej;
- w zakresie ochrony konsumentów: prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, ocenioną na co najmniej bardzo dobry, w terminie od 16 października 2016 r. do 15 października 2017 r. Zdobywca I miejsca otrzyma:
- 5 tys. zł
- możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w centrali Urzędu lub jednej z delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu;
- możliwość opublikowania pracy w formie drukowanej lub umieszczenia jej na stronie internetowej UOKiK.

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przyznawana jest nagroda finansowa - odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do siedziby UOKiK. Obejmuje ono:
- formularz
- jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie,
- jednostronicowe streszczenie, określające cel pracy, jej główne założenia i wnioski 
- zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Termin mija do 31 października o godz 16.15, decyduje data wpływu.

Strona internetowa konkursu

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.