facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konkurs "Student-Wynalazca"

Politechnika Świętokrzyska zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca". Jest on adresowany do osób, które w trakcie studiów zostały twórcami albo współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w polskim albo zagranicznym urzędzie patentowym. Przyjmowane będa również zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci uczelni zagranicznych.

Główna nagroda to finansowany przez organizatorów konkursu udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w kwietniu przyszłego roku. Nabór zgłoszeń trwa do 15 stycznia 2018 r. Regulamin i formularze są dostępne na stronie www.cowi.tu.kielce.pl, a informacji udzielają pracownicy Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej,, pp. Małgorzata Kita,  mchechelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358 lub Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.