facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej

PAK ogłasza konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Konkurs adresowany jest do osób, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. 

Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej w aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych. 

Konkurs będzie organizowany co roku, a nagrody zostaną przyznane po raz pierwszy w roku 2018 za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. 

Zgłoszenia do konkusu są przyjmowane do 30 października 2018 r., więcej informacji można znaleźć na stronie PAK.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.