Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs MSZ na pracę magisterską

Do 31 grudnia 2017 rmożna zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą współczesnych stosunków międzynarodowych, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Konkurs adresowany jest do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni.
Do konkursu można zgłaszać tylko prace magisterskie, obronione w roku zgłoszenia tj. 2017, mieszczące się w zakresie podanej poniżej tematyki:
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
 Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
 • nagroda I stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 6-krotności kwoty bazowej, wynoszącej  1.873,84 zł oraz stażu od 1 do 3 miesięcy w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub trwającego 1 miesiąc stażu w wybranej placówce zagranicznej, finansowanego przez MSZ;
 • nagroda II stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 4-krotności kwoty bazowej;
 • nagroda III stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 2-krotości kwoty bazowej;
 • wyróżnienie - w formie upominku książkowego.
 
 
Data wydarzenia: 
31. grudzień 2017 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.