Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs "Etyka w finansach"

Misją Konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych profesjonalistów, studentów i pracowników naukowych do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Ideą jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.
Konkurs wykreował za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną
przyszłością sektora finansów, wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorum Finansowe w Genewie, jednym z partnerów Konkursu jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę. podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian, mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.
Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (max 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl.  W odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń:
28 lutego 2017 roku. Końcowy termin nadsyłania esejów: 14 kwietnia 2017 roku. Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie finansów i etyki, wybierze
zwycięzców. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie finansowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2017 r. Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski oraz przekazane do światowej edycji konkursu.
Kontakt:
Biuro Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Tel. 720 895 222; Fax. 22 48 68 403
Więcej informacji:
www.zbp.pl    
www.ethicsinfinance.org    

Data wydarzenia: 
28. luty 2017 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.