Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek - termin nadsyłania zgłoszeń

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie. Na autora najlepszej publikacji, która ukazała się w 2017 roku, czeka nagroda w wysokości 50 tys. zł. Nowością tegorocznej edycji jest wprowadzenie kategorii dla studentów.

Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z województwa śląskiego, ale z całej Polski. Dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, związek zgłaszanych prac z regionem nie musi być tematem wiodącym.

O konkursie: Magdalena Bochenek-Kępa - prezes Fundacji im. K. Bochenek

https://youtu.be/kOExq8hCUo0 

Do konkursu mogą przystąpić również studenci wszystkich typów szkół wyższych. W tej kategorii tematyka zgłaszanych prac powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub ziemią częstochowską. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyboru laureata dokona komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

O konkursie: prof. Ryszard Koziołek - prorektor UŚ

https://youtu.be/BdNLp2txX50 

Zwycięzców poznamy podczas gali rozdania nagród, która odbędzie się w piątek 20 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 na scenie w Malarni Teatru Śląskiego.

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek są:

  • Fundacja im. Krystyny Bochenek,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Województwo Śląskie,
  • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

 

Zgłoszenia do konkursu w obu kategoriach przyjmowane są do 25 stycznia 2018 roku. Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie: www.konkurskbochenek.us.edu.pl. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”. 

Data wydarzenia: 
25. styczeń 2018 (Cały dzień)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.