Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Trwa VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach.

Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z województwa śląskiego, ale z całej Polski. Dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, związek zgłaszanych prac z regionem nie musi być tematem wiodącym.

Do konkursu mogą przystąpić również studenci wszystkich typów szkół wyższych. W tej kategorii tematyka zgłaszanych prac powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub ziemią częstochowską. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyboru laureata dokona komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek są:

  • Fundacja im. Krystyny Bochenek,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Województwo Śląskie,
  • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

 

Zgłoszenia do konkursu w obu kategoriach przyjmowane są do 25 stycznia 2019 roku. Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie: www.konkurskbochenek.us.edu.pl. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Grafika promująca 8. edycję im. Krystyny Bochenek - widać otwarty zeszyt, długopis, ołówek i kalkulator.

Data wydarzenia: 
25. styczeń 2019 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.