Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

Autorka: oo
logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która skierowana jest między innymi do przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, przedszkoli, instytucji kształcenia specjalnego, uniwersytetów trzeciego wieku, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Wydarzenie rozpocznie się 20 listopada 2019 roku o godz. 9.00 na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62). Patronat honorowy nad spotkaniem objął rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas konferencji zostaną podjęte między innymi następujące zagadnienia:

  • nierówność płci w odniesieniu do edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej,
  • szanse i bariery w edukacji osób starszych,
  • pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  • osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych,
  • wierzący i niewierzący w szkole,
  • poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach,
  • rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji.
     

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: weinoe.us.edu.pl.

Data wydarzenia: 
20. listopad 2019 - 9:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.