Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej pt.: „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”, która odbędzie się 9 marca 2018r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

Celem konferencji jest przedstawienie roli środków i pomocy dydaktycznych w pracy współczesnego nauczyciela języków obcych, w poszczególnych aspektach procesu dydaktycznego, także w tym kontekście, w którym nauczyciel jest autorem materiałów i twórczym użytkownikiem mediów. Ważnym tematem obrad będą zarówno problemy kształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie korzystania z całego spektrum współcześnie dostępnych środków i pomocy dydaktycznych, jak również zagadnienia naukowe nurtujące badaczy przedmiotowej problematyki. Ponadto zostanie poddany analizie temat perspektyw zawodu nauczyciela języków obcych w kontekście postępu technicznego i społecznego, relacji pomiędzy rolą nauczyciela i ucznia a możliwościami jaki stwarza rozwój technologiczny oraz zawsze obecnym w tym kontekście zagadnieniom dotyczącym efektywności nauczania i uczenia się.

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, pedagogów, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi i pedagogicznymi.

Językami konferencji będą: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i inne.

Rejestracja od godz. 8.00, a rozpoczęcie konferencji o 8.45.

Bliższe informacje na stronie konferencji: http://www.konferencjaspnjo.us.edu.pl/

Data wydarzenia: 
9. marzec 2018 - 8:00 - 8:45

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.