facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Katowicka Runda Teatralna - warsztaty dramatopisarskie

Miasto Ogrodów ogłasza nabór na warsztaty w ramach Katowickiej Rundy Teatralnej. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, które do 21 kwietnia zgłoszą się mailowo pod adres: marlena.hermanowicz@miasto-ogrodow.eu. Wiadomość należy opatrzyć tytułem „Katowicka Runda Teatralna – warsztaty dramatopisarskie”. W razie braku odpowiedzi do 3 dni roboczych zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem +32 609 03 02. Zgłoszenie powinno zawierać: dane kontaktowe uczestnika, krótki biogram oraz oryginalny, autorski tekst (bądź jego fragment), nieprzekraczający 5 stron maszynopisu. Nadesłanie tekstu jest jednoznaczne z deklaracją autorstwa tekstu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Najlepsze teksty zostaną wystawione przez katowickie teatry nieinstytucjonalne podczas teatralnego maratonu 10 i 11 listopada br.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie zawarte są w regulaminie: http://bit.ly/RundaTeatrlna 


Organizatorzy o projekcie:
Katowicka Runda Teatralna to kompleksowy projekt teatralny dedykowany Katowicom. W jego ramach troje znanych dramatopisarzy: Jolanta Janiczak, Weronika Murek i Paweł Demirski poprowadzi warsztaty dramatopisarskie dla wybranej grupy uczestników.
Przez dwa miesiące pracować będą pod okiem profesjonalistów. Ich zadaniem będzie stworzenie tekstów dramatycznych związanych z Katowicami. Miasto stać się może kanwą opowieści, miejscem akcji lub też jedynie pretekstem. Powstałe utwory – opowiadające o Katowicach „na nowo” – staną się scenariuszami spektakli, do których zrealizowania zaprosiliśmy katowickie teatry nieinstytucjonalne.
Prapremierowe inscenizacje tekstów powstałych w trakcie warsztatów pokazane zostaną w siedzibie Miasta Ogrodów 10 i 11 listopada 2017 r. w formie teatralnego maratonu. Efekty prac teatrów oceniać będzie komisja konkursowa złożona z cenionych autorytetów związanych ze środowiskiem teatru, a najlepsi zdobędą nagrody. Swój głos będzie miała również publiczność. Nad spójnością merytoryczną całości przedsięwzięcia czuwać będzie dramaturg, językoznawca Michał Pabian.

http://www.miasto-ogrodow.eu/news/view/id/273 

https://www.facebook.com/events/415926438760574/

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.