facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katarzyna Słania

Katarzyna Słania

Doktorantka IV roku pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV i V Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (2017, 2018) – wydarzenia popularyzującego naukę, które cieszy się zainteresowaniem szkół z całego regionu. Inicjatorka i członek Komitetu Organizacyjnego dwóch edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej o zasięgu ogólnopolskim pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” (2017, 2018 – wówczas jako Przewodnicząca KO). Zorganizowała dwukrotnie spotkanie promujące studia doktoranckie na Wydziale PiPs. Autorka 8 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach naukowych. Kierowała autorskim projektem pt. "Młodzieżowi liderzy i ich rola w społeczeństwie – perspektywa jednostkowa i zbiorowa". Wystąpiła podczas 4 konferencji międzynarodowych oraz 4 konferencji ogólnopolskich. Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018. Bardzo lubi podróże (te małe i te duże).

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.