Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jolanta Konieczkowska

  • Doktorantka IV roku chemii
  • Za swoje największe osiągniecie uważa otrzymanie nowych azopoliimidów, które (jak udowodniono) wykazują potencjał aplikacyjny w urządzeniach elektrooptycznych m.in w ciekłokrystalicznych siatkach dyfrakcyjnych, warstwach generujących wiry optyczne "Vortex" oraz w konstrukcji soczewki Fresnel'a
  • Autorka ponad 10 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, wystąpiła nad 13 konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich
  • Zdobyła I miejsce w II edycji ogólnouczelnianego konkursu na najlepsza pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań
  • Pomysłodawca, kierownik i wykonawca grantu z Narodowego Centrum Nauki „Nowe poliimidy i poliamidokwasy dla potencjalnych zastosowań, jako warstwy orientujące ciekłe kryształy” oraz innych projektów naukowych
  • Popularyzatorka nauki, m.in. jako pomysłodawca i wykonawca doświadczeń chemicznych podczas takich wydarzeń jak Charytatywny kiermasz świąteczny dla Łukasza, Skarbnikowe Gody, Piknik charytatywny w Bargłówce, XII Dzień Nauki
  • Trenuje amatorsko boks w zabrzańskim klubie sportowym "Herosi"
  • Lubi aktywny wypoczynek - jazdę na rowerze, piesze wędrówki górskie, podróżowanie do ciekawych miejsc na świecie

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.